Event Recording (1 week)

Techniek/Methode
Registratie van het hartritme met een (Holter)apparaat met 5 electroden. Gedurende één week wordt tijdens een klacht (event) het apparaatje gestart door de patiënt, waarna een opname wordt vastgelegd van 90 sec vóór het activeren tot 30 seconden erna. De patiënt kan het apparaat maximaal 22 keer activeren.

Indicaties
Hartkloppingen, verdenking op paroxismaal atriumfibrilleren, duizeligheid en syncope.

Relatieve contra-indicaties

 • Dementie of verwardheid
 • Leeftijd < 16 jaar
 • NYHA klasse IV hartfalen
 • Myocard infarct < 3 maanden
 • Instabiele angina pectoris
 • Hartkloppingen die gepaard gaan met hemodynamische verschijnselen zoals pijn op de borst, benauwdheid of wegrakingen
 • Klepchirurgie
 • ICD (implanteerbare cardioverter defibrillator) kan de event recorder beschadigen
 • Relevante ritme- of geleidingsstoornis op rust-ECG inclusief WPW-syndroom (Wolff-Parkinson-White)
 • Bij gebruik van elektroden:
  • Allergie voor elektroden of gel
  • Zeer dunne huid en huidproblemen (bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)

Bijzonderheden t.a.v aanvragen
Het hartritme wordt continu gemeten, maar alleen bij activeren (tijdens een klacht) gedurende 2 minuten opgenomen. Het is dus geen 24-uurs holter; de patiënt wordt niet gemonitord! Er is geen real time terugkoppeling of bewaking.

Het onderzoek kan uitgevoerd worden bij kinderen vanaf 8 jaar; deze resultaten worden door een kindercardioloog beoordeeld. Bij kinderen moet een ouder of begeleider geïnstrueerd worden; deze tekent ook voor de bruikleen van het apparaat.

Afspraak maken
De patiënt kan een afspraak maken via de website, of telefonisch met de afdeling Afspraken en Informatie (076) 502 91 96

Locatie van het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd op diverse locaties verdeeld over het werkgebied van SHL-Groep. Zie hiervoor ‘Bloedafnamelocaties’.

Informatie voor de patiënt
Vijf elektrodestickers worden op de borst geplakt en blijven daar een week zitten. Soms treedt er huidirritatie op. De patiëntenfolder met de volledige informatie staat op onze website bij “Patiënten” en is hier te downloaden.

Beoordelaar
Arts SHL-Groep/ cardioloog/ kindercardioloog.

Kosten
Voor de kosten van dit onderzoek verwijzen wij naar de tarieven Medische Diagnostiek.